Velkommen til Øvre Eiker kommunes meldetjeneste for veilys

Vennligst vent mens vi fyller kartet med markører..

Velkommen til Øvre Eiker kommunes meldingssystem for veilys.
Dette systemet skal benyttes til å melde feil og mangler ved veilyset på kommunale veier, private veier som er åpne for allmenn trafikk, og fylkesveier. Kommunen setter stor pris på at innbyggere hjelper til med å holde veibelysningen i orden ved å benytte denne tjenesten.
Finn lampen på kartet, klikk eller trykk på en lampe for å melde feil. Kryss av for feil, evt. fyll inn øvrig informasjon. Trykk "Send" for å registrere meldingen.

Velg feiltype:Kontaktinformasjon
Nullstill skjema
Kommunen har ansvaret for å drifte og vedlikeholde veilyset på kommunale-, private- og fylkesveier. Dette betyr at kommunen også bestemmer kvalitet, lysstyrke og når lampene skal lyse. Øvre Eiker Nett har fått i oppdrag av kommunen å utbedre de feil og mangler som meldes. Din melding vil derfor bli videresendt til Øvre Eiker Nett som retter disse i samsvar med avtalte regler.
Enkeltstående mørk lampe har en reparasjonsfrist på 28 dager/4 uker, unntatt i perioden 15/5 - 31/7 da enkeltfeil ikke rettes.
Mer enn tre mørke lamper etter hverandre har en reparasjonsfrist på 7 dager.
Mørke lamper i belyste underganger, ved fotgjengeroverganger og bussholdeplasser, eller større feil/hele strekninger har en reparasjonsfrist på 2 dager, ikke medregnet søn- og helligdager.

Øvre Eiker kommune har ikke ansvaret for feil og mangler ved veilyset på europa- og riksveier. Slike meldinger må derfor sendes til Statens Vegvesen Region Sør på telefon 175, eller e-post.
Tjenesten leveres av IoT labs